HOTEL vila EMEI

HIŠNI RED

Da bi vam zagotovili prijetno bivanje in preprečili možne nesporazume, vas prosimo da se seznanite s hišnim redom. S potrditvijo rezervacije se razume, da ste s hišnim redom seznanjeni in da se ga boste držali. 

à Ob prihodu v hotel Emei se javite na recepciji  ali na telefonsko številko: 0038624617811 ali 0038640834340  Rezervacija je možna le s predložitvijo osebnega dokumenta ali takojšnega plačila.
à Obratovalni čas naše recepcije je od 7.00 do10.00 in od 14 do 22,00ure.
à Sobo lahko prevzamete po 14.00 uri.
à Rezervirana soba vam je na razpolago do 19.00 ure. Če ni bilo posebej dogovorjeno se po tej uri šteje, da sobe ne boste prevzeli in jo lahko oddamo naprej. V primeru poznejšega prihoda, brez predhodnega obvestila, vam nudimo sobo v mejah razpoložljivih zmogljivosti.
à Če želite, da vam je rezervirana soba na dan prihoda na razpolago že zjutraj, vam zaračunamo sobo tudi za preteklo noč, ker le ta ni bila oddana zaradi zgodnje ure.
à Na dan odhoda vas prosimo da sobo izpraznite do 10.00 ure. V nasprotnem primeru zaračunamo dodaten dan.

à Hotel vila  EMEI je tipa Garni – v hotelski ponudbi je prenočišče z zajtrkom.
à Samopostrežni zajtrk:

*od 7.00 do 9.00 ure 

Za vse ostale obroke (kosila in večerja) se v naprej dogovorite ali naročite hrano , ki je za ta dan predvidena. Večerja se streže od 18,30 do 20,00 

à Prenočevanje gostov, ki niso v hotelu prijavljeni in za bivanje niso plačali, je v Hotelu Emei prepovedano.

à Vaše vrednejše predmete lahko brezplačno deponirate v sefih v vaši sobi. Upravljalec za izgubo ali poškodbo predmetov v Hotelu Emei ne prevzema odgovornosti. Za osebno last gostov nismo odgovorni, bomo pa vse možno storili, da jo zavarujemo in vas pred možno nevarnostjo posvarimo.
à Od 22.00 do 6.00 ure zjutraj je zahtevan nočni mir. V tem času prosim ne motite po nepotrebnem osebja ali drugih gostov.
à Prosimo, da spoštujete druge goste in se do njih obnašate, kot bi si želeli, da se oni do vas.
à Prinašanje lastne pijače in hrane v Hotel Emei je prepovedano.
à Prosimo, da ne poškodujete in ne odnašate inventarja hotela Emei. Prav tako ni zaželjeno spreminjanje postavitve notranje opreme.
à Gost odgovarja za škodo, ki je nastala po njegovi krivdi ali po krivdi tistih za katere odgovarja in tistih, ki ga obiščejo.
à Kajenje je omejeno na zunanje prostore hotela Emei .V vseh drugih prostorih in sobah hotela Emei je kajenje prepovedano.

à Požarni red: Oznake zasilnih izhodov, evakuacijskih poti, požarnih alarmov in gasilnih aparatov so izobešeni po posameznih požarnih sektorjih. Ravnajte se prosim po navodilih požarnega reda in upoštevajte navodila osebja.

 Ã Uporaba grelnih in kuhalnih aparaov je zaradi požarne varnosti v sobah prepovedana.
à Vnos vnetljivih in eksplozivnih snovi ali snovi z neprijetnim vonjem v prostore hotela je strogo prepovedano.
à V primeru namernega sproženja požarnega alarma brez vzroka ali sproženja zaradi kajenja, kuhanja ipd., v prostorih kjer je to prepovedano, povzročitelj krije stroške gasilske intervencije.
à Uporaba parkirnih prostorov – Za morebiten vlom ali poškodbe na avtomobilu ne odgovarjamo.
à Domače živali v našem hotelu žal niso dovoljena.

à Pomembno! Uživanje alkohola je omejeno na gostinski del .. Shranjevanje alkohola v sobah, posedovanje in uživanje drog ali posedovanje orožja v Hotelu Emei je strogo prepovedano! V primeru neupoštevanja tega pravila ima osebje hotela pravico tovrstno blago zaseči in obvestiti policijo.

à Nadzor nad upoštevanjem hišnega reda opravljajo:

*lastnik in upravljalec hotela

*osebje hotela Emei

Navedeni imajo pravico, da v vsakem trenutku, brez dovoljenja gostov, preverijo upoštevanje hišnega reda, kjerkoli v prostorih hotela Emei.

à V primeru kršitve določil hišnega reda, s katerimi je določena prepoved se proti kršitelju izvajajo naslednji ukrepi:

*prepoved vstopa v Hotel Emei

*začasni odvzem predmetov, ki jih v hotelu ni dovoljeno hraniti

*odstranitev iz prostorov hotela Emei

*začetek postopka o ugotavljanju odgovornosti

*zahteva za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode.

à Znesek škode ugotovi gostitelj v okviru dejanskih stroškov. V primeru, da se gost s tem ne strinja, se škoda ugotavlja po redni pravni poti, za katero je pristojno okrajno sodišče v Mariboru.

à Vabljeni ste vpisati vaše pritožbe in pohvale v našo Knjigo vtisov, ki se nahaja na recepciji.

                                                                                                                             Želimo vam prijetno bivanje!

                                                                                                                                          Hotel vila EMEI